Vägbommar

Ett mycket enkelt och effektivt sätt att få stopp på obehörig trafik är att sätta upp en vägbom eller väggrind. Vi erbjuder olika typer av bommar och grindar. Vanliga användningsområden är som vägspärr eller hinder för att begränsa tillträdet för ett område eller enskilda vägar från allmän trafik. Vi saluför vägbommar, grindar och övriga trafiktekniska produkter. Alla produkter är anpassade för vårt nordiska klimat för att kunna uppfylla de krav som ställs.

 

P grind 2 provia_Gallergrind_plattfot_06_0429_90-212x115[1] provia_Vagbom_16_0800_01[1] provia-Lyftbom_16_0814_01-212x115[1] Stor vägbom med stödhjul Två vägbommar väggrindar hålla nyckel Vägbom. Väggrind Nytagen bild 2 Väggrind.vägbom håller nyckel Bom Vägbom uppsatt Skaraborg. maskad bild bombild11[1] Grind låsbar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ång tid framöver.

bomlidkopinochbomskultorp

Bilden visar 1700 mm långa stålstolpar med öglor. Dessa gjuts ner och sen monteras kätting emellan stolparna

så blir ex en väg avstängd

Vi tillverkar kundanpassat, kontakta oss

Vägbom. stolpar för kätting 1