Uppsättningsmat./fästmaterial

Skyltar baksida med klammerfäste

Bild ovan visar fastklämmer som man fäster vägskyltar med. Detta görs i skenorna baktill på skyltarna som sedan dras åt enkel och smidigt mot stolpröret som i detta fallet är 60 mm

 

provia_ringar_11_0675_01-212x115[1] provia_SH-Klammer_11_0600_01-212x115[1] provia_SM-Klammer_11_0649_01[1] provia-Berg-klamma-212x115[1] provia-Fyrkantsro¦êr-60x60-mm-L3.000-mm-11.0638.05-212x115[1] provia-Konsol-fo¦êr-va¦êggmontage-11.0690.03[1] provia-Stolpro¦êr-L-3.150-mm-11.0645.01-212x115[1] gn-ute-212x115[1] gn-v-mont-212x115[1] husnr-212x115[1] provia_BLF-Klammer_11_0610_01-212x115[1] provia_Gatunamnsfasten_11_0863_01-212x115[1]