Avstängningsmaterial

Avspärrningsgrindar för byggarbetsplatser mm mm

Här visas trafikbuffert och kantmarkerings utrustning (kundbild här under)

Trafikbuffert 100 km, andra bilden under här visar även bufferten med lyftoket på!

 

Här under visas hur Trafikbuffert med lampor ska se ut!

provia_Gallergrind_plattfot_06_0429_90-212x115[1] provia_gris1_08_0489_01-212x115[1] provia_sektionsgrind1_07_0509_01-212x115[1] Puff-sid-1--212x115[1]

Kraftigt lyftok till trafikbuffert 100 km! här under