Stäng av vägar mm intill skogar

Det är mycket bränder. Det kan vara bra som markägare och fastighetsägare att stänga av skogsvägar så inte folk åker in i skogar o s v. När det är mycket folk i skogen så ökar bränder. Alla respekterar inte eldningsförbud o s v