okt 122016
 

Vi på Wide Skog – Wide Metsä sökte varningsskyltar som skulle användas för att varna bilister för virkesavverkning och samtidigt fungera som reklam för företaget. Vi kunde inte hitta lämpliga skyltar i Finland men av Skyddsfaktorn fanns sådana skyltar som motsvarade våra krav. Skyltarna är nu i användningen och de är snygga och fungerar jättebra.

mvh
Fredrik

 

Fredrik Karlsson
040 559 5065
Wide Skog – Wide Metsä